VODA IN ONESNAŽEVANJE


V okolju, zlasti pa v vodah se akumulirajo številne kemikalije. Industrija in kmetijstvo uporabljajo številne nevarne snovi, ki onesnažujejo podtlanico, s tem pa tudi vodne vire. Prisotnost ostankov nevarnih snovi v vpitni vodi resno ogroža človekovo zdravje. V vodi lahko najdemo pesticide, herbicide, ostanke zdravil, azbest, krom, svinec, kadmij in na stotine drugih kontaminantov. Obremenitve pitne vode pa je različna glede na lokacijo vodovodnega omrežja.

Večina javnih vodovodov uporablja za uničevanje bakterij v vodovodnem omrežju klor. Dodani klor se neenakomerno porazdeli po vodovodnem omrežju, zato koncentracije klora niso stalne, ampak nihajo. Klor je izjemno reaktivna snov in povzroča številne stranske učinke. Ob vezavi na organske snovi v vodi tvori zelo nevarne kemikalije imenovane TRIHALOMETANI (THM). Ena izmed teh THM je kloroform, ki je kancerogen.

Vrsta kontaminantov je v precejšnji meri odvisna od tega kje živite. Če stanujete v večjem mestu, so predvidoma vaša prva skrb klorove spojine, onesnaženja s klicami in ponekod svinec. Če živite v okolju, kjer dobivate vodo iz lokalnih vodovodnih zajetij, se v njej lahko pojavijo nitrati, pesticidi, bakterije fekalne nesnage. vse te snovi so zdravju škodljive.
S PREKUHAVANJEM VODE STRUPOV NE ODSTRANIMO!


Na srečo obstaja možnost, da se pred znanimi onesnaženji obvarujemo! Z montažo ustrezne filtracijske naprave na točki odvzema pitne vode enostavno pred zaužitjem odstranimo iz vode odvečen klor, svinec, pesticide, herbicide, ...

Poglejmo si kako čistijo vodo filtri Carbonit:


Vsa vaša vprašanja vpišite v formular za brezplačno svetovanje.